Beszámolóink

Az aktuális évi beszámoló itt

Katolikus Karitász rétsági csoportjának beszámolója

a 2021-ben végzett szolgálatunkról 

 

Szeretnénk megosztani a tisztelt lakossággal is, a 2021-ben végzett szolgálatunkat, egyúttal megköszönni Mindenkinek a szolgálatunkhoz érkező támogatást, és segítséget.

 

A rétsági karitász csoport a Váci Egyházmegyei Karitász szervezetéhez tartozó, a helyi katolikus plébániai közösség tagjaiból álló önkéntesek közössége. Csoportunk tevékenységét a pandémia árnyékában végezte, megcsappant létszámmal, ugyanakkor tenni akarással. Sajnos csoporttagjainkat is többfelé érte személyes veszteség, épp ezért talán sokkal tudatosabban igyekeztük szervezni erőinket, oda, ahová kell. Raktárunkat a téli hideg időben is megnyitottuk, személyes megkeresésekre, a bajbajutott lakosok előtt. Májustól már szervezetten, meghirdetetten nyitottuk ki adományraktárunkat, havi két alkamat biztosítottunk a lakosság részére, amely alkalmakon nem csak ruházatot, hanem gyakran tartós élelmiszert, játékokat, tanszereket, konyhai eszközöket is osztottunk. Az év során a lakossági felajánlások jóvoltából tonnányi mennyiségű adományt sikerült átvennünk és továbbítanunk a lakosság részére. Mindemellett igyekeztünk az ismeretségi körünkben, a nehéz egészségügyi helyzettel terhelt, vagy anyagi gondok miatt bajban lévőkkel személyes kapcsolatot ápolni, látogatni, támogatni.

 

Négy család részére tudtunk a központtól érkező pelenka adományt juttatni, 23 háztartásba vetőmag csomagot, 6 családhoz ősszel beiskolázási támogatást juttattunk el. Saját forrásokból az év során krízistámogatással 4 háztartást támogattunk, 1 háztartást gázpalackkal, és két háztartást téli tüzelővel. Ezen kívül kiosztásra került, a központból kapott burgonya, dughagyma, száraztészta, kukoricakonzerv, és liszt is. Némelyik központból érkező adomány nagyon szigorú elszámolású, amely jelentős adminisztrációs terhet jelent; a pandémiával összevetve, pedig bonyolult helyzetet teremtenek számunkra is.

 

A hívek jóvoltából a nagyböjti tartós élelmiszer gyűjtésben összegyűlt adományokat 8 családhoz jutottuk el. Hálásan köszönjük az adventi időszakban évről évre érkező nagymennyiségű adományt, amelyből mindösszesen 30 háztartásba vittük el az élelmiszercsomagokat, és azzal együtt a segítő jobbot.

 

Az adventi, Jézust váró készületben, megalakulásunk óta fontosnak tartottuk, hogy az egyházközséghez tartozó meggyengült egészségi állapotú időseket karácsony előtt meglátogassuk otthonaikban. A járvány átírta látogatásaink lehetőségét is, tavaly éppen az idősek védelme érdekében már nem tettünk hosszabb személyes látogatást, de vitamincsomaggal igyekeztünk kedveskedni. Idén is folytattuk ezt a megkezdett utat, vitamin-naptár ajándékunkkal összesen 24 egyházközségi tagunkhoz jutottunk el.

 

Az adventi időszakban két nagyon fontos sikerünkről is beszámolhatunk. Az egyik -adománygyűjtési alkalom- „az egymillió csillag a szegényekért” elnevezésű program, amely során a város egy frekventált pontjára mentünk karitász logos gyertyáinkkal, és megszólítva a járókelőket, a gyertyáért mindegy cserébe, jelentős adomány tudtunk gyűjteni. A másik nagy örömünk, hogy a Pasta Pista tészatkészítő üzemből kaptunk óriási szárasztészta adományt, Hegedűs Ferenc képviselő úr segédletével. Nem kaptunk külön átvételi lapot, de körülbelül 80-100 kg-nyi mennyiséget kaptunk. Legalább 50 háztartásba vittünk belőle, és egy kisebb részét eltartalékoltuk. Ezen kívül a Fitesa Rétság Kft. kezdett dolgozói körében adventi játékgyűjtést, melynek eredményére több ajándékdobozt kaptunk, melyet szintén kijuttattunk. Az év során, magánszemélyektől érkezett pénzadomány, a folyamatos tárgyi adományok, és a karácsony előtti adományok afelől adnak örömteli visszajelzést, hogy csoportunk szolgálatát egyre inkább ismerik, és bizalommal vannak felénk.

 

Két különleges lelki örömben is részesülhettünk az elmúlt évben. Bekapcsolódhattunk a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus mellékeseményeibe, egy szeretetvendégség megtartásával. Ehhez anyagi támogatást kaptunk a Váci püspökségtől. Ünnepélyes keretekben 17 főt láthattunk vendégül. Nagyon komoly visszajelzés volt számunkra, hogy a közösségi életben is lehet szerepünk, az ott kapott lelki ajándékokat azóta is őrizzük szívünkben. A másik különleges örömünk, hogy a Váci Egyházmegyei Karitász, Szent-Erzsébet napján minden évben elismerő díjjal jutalmaz tevékeny, példaértékű karitász tagokat. 2021-ben eme megtisztelő jutalomban részesült Tóth Sándorné Valika, aki alapításunk óta az elesettek iránti kiemelt figyelemmel, lelkiismeretesen, alázattal végzi szolgálatát, mindemellett pénzügyeink gondos őre. A Jóisten éltesse őt tovább egészséggel, jólélekkel.

 

Komoly örömünk, hogy gyarapodni látszunk új tagokkal is, amely számunkra is új erőforrás, és szívesen látunk minden további jelentkező, segítő lelkületű testvért sorainkban.

 

 

IV.                PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

BEVÉTELEK

Ft

KIADÁSOK

Ft

 

Szent Antal persely és Szent Erzsébet napi gyűjtés

 

104.540

Élelmiszer, gázpalack

28.021

 

Magánszemélyektől Adomány

 

99.000

Lakhatási célú támogatás

15.000

 

Egymillió csillag gyertya program

 

66.175

Vitamincsomagok

40.326

 

Adományraktárból adomány

 

65.330

Tűzifa

65.000

 

 

 

Csoportműködés költségei

 

12.600

Összesen

335.045

Összesen

160.947

 

Köszönjük megtisztelő bizalmukat!             

 

Gálné Szabó Györgyi

karitász csoport vezető