Beszámolóink

Az aktuális évi beszámoló itt

 

Katolikus Karitász rétsági csoportjának beszámolója

a 2022-ben végzett szolgálatunkról 

 

2022 év eleje igazán reménytelin indult csoportunk számára. Februárban, márciusban már borsó, kukorica, és csicseriborsó konzerveket oszthattunk, majd készítettük elő raktárunkat a megszokott ruha-adományosztásokhoz. Sajnos a járvány lecsengésével sem lett nyugodtabb körülöttünk a világ, újabb kihívások elé állítva ezzel maroknyi csoportunkat is.

Az Ukrajnában kitörő háború okozta menekülthullám ellátásának segítéséhez mi is gyűjtésbe kezdtünk, és utólag is szívből köszönjük a hívek adományait, és rétsági vállalkozók által adott adományokat.

Külön hangsúlyozandó, hogy a váci egyházmegye területéről érkező adományok közül is kiemelkedik a rétsági gyűjtés eredménye, példaértékű volt nálunk a bajbajutott embertársak segítése iránti megmozdulás. Körülbelül 70 kg-nyi tartósélelmiszer, azon kívül rengeteg pelenka, toalett papír, valamint, személyi-higiéniához szükséges termékek és takarók gyűltek össze. Ezek összsúlya több mint 200 kg volt. A tartósélelmiszereken és higiéniai termékeken túl még nagyságrendileg 135.000 Ft pénzadományt adhattunk át a karitász központnak, amelyet ők tovább juttattak a kárpátaljai krízispontokra. A nálunk összegyűlt tárgyi adományokat több körben tudtuk célba juttatni, egyrészt helyben, a tésztagyárban menedéket kapó családoknak juttattunk szükségletüknek megfelelő adománycsomagot, továbbá a drégelypalánki karitászcsoportnak adtunk át pelenkákat az ott szállást kapó családoknak. A váci karitász központ szintén két részletben vitte el adományainkat, előszőr a Magyarkúton elszállásolt 30 fő részére, végül május közepén került elszállításra a még itt maradó teljes mennyiség.

 

A Karitász Csoport év elején szembesülni kényszerült egy másik problémával, mégpedig a raktárépület állagromlásával. A rendszeres tetőbeázások miatt az egyik terem mennyezete jelentősen megsüllyedt, félő volt, hogy leszakad. Ezt jeleztük az önkormányzat felé, több körben felmérték a problémákat, és augusztusban megerősítésre került az egyik gerenda, javításra a cserepezés, és az érintett terem mennyezete. Alig két hónappal az állagjavítást követően a külső homlokzatról lehulló vakolat azonban balesetet okozott. Ez miatt a képviselő testület életveszélyessé nyilvánította az épületet, s csoportunkat az épület mielőbbi elhagyására szólította fel. 

Október közepétől az adományraktár zárva tart. Több kérelemmel fordultunk a testülethez, hogy megoldást találjunk a raktározási lehetőség további biztosítása iránt, amely egy jelentős eszköz a kezünkben, hiszen oda tudunk mind lakossági adományokat, mind a karitász központtól érkező adományokat fogadni és egyúttal onnan tudjuk az adományok szétosztását megszervezni. A nyitvatartási alkalmainkon 15 rászoruló család rendszeres látogató, és azon túl is vannak alkalomszerűen, a raktárt felkereső segítségkérők. Nem csak Rétságról, hanem a környékbeli településről is. Nem túlzás azt kijelenteni, hogy közel egy kistérségi adományközponttá nőtte ki magát széleskörű karitatív tevékenységünk.

 

Ezért is reméljük, hogy az önkormányzat továbbra is segítséget nyújt nekünk raktárépület biztosításával, és újra megnyithatunk, addig is próbálunk köztesmegoldásokkal kitartani, és a rászoruló lakosságnak továbbra is segítséget nyújtani.

 

Láthatja az egyházközség, hogy nem kevés nehézséggel szemben végezzük szolgálatunkat. Mindemellett továbbra is részt vettünk a karitász központ országos programjaiban. Osztottunk pelenkát, vetőmagot, bérescseppet, friss termelői paradicsomot, ősszel beiskolázási támogatást, több ízben zöldségkonzerveket, és karácsonykor lisztet.

 

A hívek adományainak segítségével, a helyi vállalkozók segítségével, és a karitász csoport által vásárolt élelmiszerekből Karácsonykor 25 családot segíthettünk jelentős értékű élelmiszer csomaggal, egy adományozó egyháztagunk jóvoltából két család kaphatott tűzifát valamint 20 idős hívő testvérünket látogattuk meg az adventi időben, hogy meglepjük vitamin csomagjainkkal.

 

Az adventi időszakból több fontos sikerünkről is beszámolhatok. Az egyik -adománygyűjtési alkalom- „az egymillió csillag a szegényekért” nevű program, melynek keretében a város egy forgalmasabb pontján karitász tagjaink, az erre az alkalomra készített adománygyűjtő gyertyákkal megszólítva a járókelőket jelentős adomány tudtunk gyűjteni. Másik nagy örömünk, a tavalyi évhez hasonlóan, a Pasta Pista tésztakészítő üzemből kapott óriási szárasztészta adomány. Nem vettünk át külön mennyiséget jelölő lapot, de körülbelül 80 kg-nyit kaptunk az idei nehéz gazdasági körülmények ellenére is. Ezen kívül a Fitesa Rétság Kft. dolgozói körében szervezett adventi adomány gyűjtés eredményeként nagy mennyiségű bébipelenkát, és gyermekjátékokat kaptunk.

Az aszódi malomból is kaptunk 50 kg jó minőségű lisztet, és rendszeres adományozónktól 2 m3  tűzifát.

Az év során, magánszemélyektől érkező pénzadomány, a folyamatos tárgyi adományok, és a karácsony előtti adományok afelől adnak örömteli visszajelzést, hogy csoportunk szolgálatát egyre inkább ismerik, és bizalommal vannak felénk, és ezt mi igyekszünk meghálálni, illetve szolgálatunkban tovább adni.

 

Azért, hogy karitász csoportunk kisközösségének élete ne csak a szolgálatról szóljon, hanem az egymás iránt érzett örömünkről, hálánkról is, így tavaly októberben egy kis össz-névnapozós ünnepséget tartottunk, ahová  meghívtuk a Váci Egyházmegyei Karitász Központ igazgatóját, és pártoló tagjainkat.

Az ünnepi alkalmon csoportunk nevet választott, szolgálatunkat Szent Antal közbenjárására bízva.

 

Továbbra is örömmel fogadunk csatlakozni kívánó hívő testvéreket. Szolgálatunkat bemutató információkért látogassák meg bátran a szintén tavalyi évben született, tevékenységünket teljes körűen bemutató, naprakész honlapunkat, amely a  retsagikaritasz.hu címen elérhető.

 

IV.       2022         PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

BEVÉTELEK

Ft

KIADÁSOK

Ft

Szent Antal persely és Szent Erzsébet napi gyűjtés

68.990

Évközbeni krízis élelmiszer, gyógyszer

35.249

Magánszemélyektől Adomány

70.000

Karácsonyi élelmiszer

30.056

Egymillió csillag gyertya program

70.125

Vitamincsomagok

24.300

Adományraktárból adomány

78.965

Szaloncukor

14.390

Ukrán menekültek

135.470

Ukrán menekültek

135.470

 

 

Csoport működési költségei: tisztítószerek

2.540

Összesen

423.550

Összesen

242.005

 

Maradvány: 181.545 Ft.-

 

S, végül miért is végezzük ezt a szolgálatot, miről is szól számunkra a karitász? Nem utalhatok másra, egyedül Jézus tanítására, az utolsó ítéletről, amely a Máté evangéliumában így szól:

 

„31Amikor eljön dicsőségében az Emberfia és vele minden angyal, helyet foglal fönséges trónján. 32Elébe gyűlnek mind a nemzetek, ő pedig különválasztja őket egymástól, ahogy a pásztor különválasztja a juhokat a kosoktól. _____34Aztán így szól a király a jobbján állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! 35Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. 36Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és fölkerestetek. 37Erre megkérdezik az igazak: Uram, mikor láttunk éhesen, hogy enned adtunk volna, vagy szomjasan, hogy innod adtunk volna? 38Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna? 39Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogathattunk volna? 40A király így felel: Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.”

 

Nagyon köszönjük az egyházközség sok évre nyúló támogatását, Isten áldását kérjük Mindnyájukra!

 

Köszönjük megtisztelő bizalmukat!             

 

Gálné Szabó Györgyi

karitász csoport vezető